Fârâbî’nin Erdemli Toplumunda Muhalifler

Adnan Gürsoy

Özet


İslam felsefesi kurucusu Fârâbî, siyaset felsefesi merkezli büyük bir felsefi sistem kurmuştur. Bu sistem içinde “erdemli toplum” düşüncesi merkezde yer alır ve bir ideal olarak filozofun tüm düşüncesi ile özdeşleşir. Erdemli toplum teorisi, ….. düşüncelerini temel alır. Bu teori içinde, toplumun gayesi ve genel yapısı ile uyuşmayan kimi kişi ya da zümreleri Farabi “nevâbit” olarak isimlendirmiş, her bir zümreyi tanımlamış bir tasnif yapmıştır. Bu zümrelerin, temel özellikleri, erdemli toplum ile ilişkileri, bu zümrelerle ilgili neler yapılacağı bu çalışmada ele alınacak, söz konusu zümreleri, erdemli toplum içinde yaşayan bir tür muhalifler olarak değerlendirmenin imkânı tartışılacaktır. Bu sayede, Farabi’nin toplum tasarımının esas aldığı hususlar belirginleştirilecek ve filozofun erdemli toplum teorisinde muhalefet olgusunun bir boyutuna işaret edilecektir.


Anahtar Kelimeler


Fârâbî, Erdemli Toplum, Yasa, Mutluluk, Muhalefet, Nevâbit

Referanslar


Alon, Ilai. “Fârâbî’s Funny Flora Al-Nawâbit As Opposition”. Arabica. 1990. 56-90.

Aydın, Hasan - Yıldız, Mustafa - Çilingir, Lokman. İslam’ın Klasik Çağında Felsefi Bir Sorun Olarak Siyaset. Elis Yayınları, 2017.

Aydınlı, Yaşar. Farabi. 2. Bs. İsam / İslam Araştırmaları Merkezi, 2017.

Aydınlı, Yaşar. Farabi’de Tanrı İnsan İlişkisi. 5. Bs. İz Yayıncılık, 2017.

Cevizci, Ahmet. Felsefenin Kısa Tarihi. 5. Bs. Say Yayınları, 2017.

Durusoy, Ali. Mantık İlmine Giriş -Örnek Çeviri Metinlerle-. 5. Bs. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2020.

El-Cabiri, Muhammed Abid. Arap Ahlaki Aklı. 3. Bs. Mana Yayınları, 2019.

El-Cabiri, Muhammed Abid. Arap Siyasal Aklı. Trc. Vecdi Akyüz. 2. Bs. Mana Yayınları, 2020.

El-Cabiri, Muhammed Abid. Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı. Trc. Burhan Köroğlu - Hasan Hacak. 3. Bs. İstanbul: Kitabevi, 2001.

Fârâbî. El-Medinetü’l-fâzıla. Trc. Yaşar Aydınlı. Litera Yayıncılık, 2018.

Fârâbî. El-Medinetü’l-fazıla -Tanrı Alem İnsan-. Trc. Yaşar Aydınlı. Litera Yayıncılık, 2018.

Fârâbî. es-Siyâsetü’l-medeniyye. Trc. Mehmet S. Aydın - Abdulkadir Şener - Mehmet Rami Ayas. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1980.

Fârâbî. İdeal Devlet. Trc. Ahmet Arslan. 2. Bs. Ankara: Vadi Yayınları, 1997.

Farabi. Kitabü’l-Mille Din Üzerine. Trc. Yaşar Aydınlı. Litera Yayıncılık, 2019.

Fârâbî. Mutluluğun Kazanılması: Tahsîlu’s-Sa’âde. Trc. Ahmet Arslan. Ankara: Divan Kitap, 2012.

Gutas, Dimitri. İbn Sina’nın Mirası. Trc. M. Cüneyt Kaya. 2. Bs. Klasik Yayınları, 2010.

Mustafa, Nevin A. İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet. Trc. Vecdi Akyüz. İz Yayıncılık, 1990.

Mücahid, Huriye Tevfik. Fârâbî’den Abduh’a Siyasi Düşünce. Trc. Vecdi Akyüz. 3. Bs. İstanbul: İz Yayıncılık, 2012.

Özturan, Hümeyra. Akıl ve Ahlak Aristoteles ve Farabi’de Ahlakın Kaynağı. 2. Bs. Klasik Yayınları, 2017.

Özturan, Hümeyra. “Fârâbî ve İbn Sînâ’da Amelî Felsefe: Bir Mukayese”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v13i26.536

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


DERGİMİZDE İSNAD ATIF SİSTEMİNİ KULLANDIĞIMIZ İÇİN DİPNOT VE KAYNAKÇADA YAZARLARIMIZDAN ZOTERO PROGRMAINI KULLANMALARININ FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BU SEBEPLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ZOTERO KULLANIMIYLA İLGİLİ VİDEOYU İZLEMNİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.

 

Zotero Kullanımı

 

 BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.